Aktualności

Od września rozpoczęliśmy realizację dwóch, 10-miesięcznych projektów Wolontariatu Europejskiego: „EVS – Więcej niż nauka języka” oraz „Edukacja na skrzyżowaniu kultur”.

W tym roku zaprosiliśmy Biancę z Niemiec, Fantine z Francji, Tamta z Gruzji oraz Alice z Włoch – te wolontariuszki wspierają Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku. Ana z Portugalii oraz Tatevik z Armenii współpracują z Zespołem Szkół w Dąbrowie Białostockiej, natomiast Veronika z Białorusi spędzi 10 miesięcy w Zespole Szkół w Gródku.

 Wkrótce więcej informacji o działaniach wolontariuszy!

Serdecznie witamy w Polsce i życzymy udanego projektu:)

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+”

Celem projektu jest wsparcie młodzieży i samorządów we wzajemnych kontaktach i współpracy poprzez promocję i rozwój Rad Młodzieżowych.

Projekt składa się z następujących części:

wrzesień i październik 2015: Badanie w 6 gminach z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w samorządzie i z młodzieżą dotyczące wzajemnych oczekiwań i możliwość współpracy w ramach Rady Młodzieżowej

  • Listopad 2015: Spotkanie przedstawicieli młodzieży z 6 gmin w Białymstoku. Celem będzie przygotowanie młodzieży do efektywnej współpracy z samorządem w ramach Rady Młodzieży.
  • Grudzień 2015 – Marzec 2016: Warsztaty z młodzieżą i spotkania w samorządach przygotowujące to tworzenia rad. Współpraca z samorządami i młodzieżą nad statutami i powoływaniem Rad Młodzieżowych
  • Marzec 2016: pierwsze spotkanie Rad Młodzieżowych
  • Czerwiec 2016: Spotkanie Młodzieży i przedstawicieli samorządów w Białymstoku, podsumowujące dotychczasową pracę rad. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami 6 gmin oraz planowanie dalszych działań rad już po zakończeniu projektu.

Więcej szczegółów w krótce …..  Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”.

Czytaj o naszym projekcie z Wolontariatu Europejskiego w roku 2014-15 „Otwarty umysł na międzykulturowe uczenie się” – o jego osiągnięć i rezultatów w nowej i niezwykłej formie: Opowieść „Poszukiwacze skarbów” ….

Miłego czytania ;))

polskiProjekt „Wybierać świadomie” zakłada wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Naszym celem jest podniesienie w niej umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Osiągając ten cel, ułatwimy młodzieży nie tylko sprawne poruszanie się w tematach edukacji globalnej, ale również wesprzemy ją w działaniach, które zaczyna realizować od tego roku (przeniesienie pomysłu z Saksonii, gdzie młodzież pozostawia swój wkład w projekty rozwojowe). Jednym z działań jest wybór konkretnego projektu wspieranego i promowanego przez młodzież. Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji niniejszego projektu będą kluczowe dla sprawnej pracy młodzieży w chwili decyzji. Zakładamy spotkania z młodzieżą w ich miejscowościach i dyskusje na istotne dla nich tematy związane z edukacją globalną, promocję wśród nich TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ, warsztaty krytycznego spojrzenia oraz rozbudzenie zainteresowania tematem i wsparciem młodzieży.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.