Członkowie zarządu

W dniu 18.06.2017, na Walnym Gromadzeniu członków Stowarzyszenia ANAWOJ, został wybrany nowy zarząd:

Anna-Sophia Pappai  – prezes

Paulina Podolak – wiceprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

 

Skład zarządu w latach poprzednich:

Kadencja 2012-2017:

Wojciech Pappai – prezes

Anna-Sophia Pappai – wieprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

 

Kadencja 2007-2012:

Wojciech Pappai – prezes

Anna-Sophia Pappai – wieprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

 

Kadencja 2004-2007:

Wojciech Pappai – prezes

Anna-Sophia Pappai – wieprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

Marcin Lasota – członek zarządu

Dariusz Kużelewski – członek zarządu