Aktualności

Komisja Europejska we współpracy z grupą ekspertów „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, Obessu i ETUCE ogłasza nabór do nagrody dla nauczyciela i / lub trenera kształcenia i szkolenia zawodowego, który przyczynił się do doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez jego osobisty i profesjonalny sposób interakcji z uczniami.

Czytaj Więcej

W bieżącym roku kalendarzowym ponownie prowadzimy warsztaty „Papiery do kariery” o dokumentach Europass dla młodzieży szkół średnich. Od marca dwóch konsultantów naszych punktów Eurodesk Polska odwiedziło wiele miejscowości w całym województwie.

Czytaj Więcej

2018: Polsko-niemiecka wymiana uczniów pt: „Bez granic i pełen edukacji” 

W dniach 12.-19.4.2018 gościliśmy we współpracy z Szkołą Podstawową w Gródku młodzież z Niemiec z Drezna w wieku 14-15 lat (II klasa gimnazjum szkoły polskiej). Projekt ten był współfinansowany przez środki Gminy Gródek oraz Polsko-Niemiecką Wymiany Młodzieży (PNWM).

Czytaj Więcej