Aktualności

Czytaj o naszym projekcie z Wolontariatu Europejskiego w roku 2014-15 „Otwarty umysł na międzykulturowe uczenie się” – o jego osiągnięć i rezultatów w nowej i niezwykłej formie: Opowieść „Poszukiwacze skarbów” ….

Miłego czytania ;))

polskiProjekt „Wybierać świadomie” zakłada wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Naszym celem jest podniesienie w niej umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Osiągając ten cel, ułatwimy młodzieży nie tylko sprawne poruszanie się w tematach edukacji globalnej, ale również wesprzemy ją w działaniach, które zaczyna realizować od tego roku (przeniesienie pomysłu z Saksonii, gdzie młodzież pozostawia swój wkład w projekty rozwojowe). Jednym z działań jest wybór konkretnego projektu wspieranego i promowanego przez młodzież. Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji niniejszego projektu będą kluczowe dla sprawnej pracy młodzieży w chwili decyzji. Zakładamy spotkania z młodzieżą w ich miejscowościach i dyskusje na istotne dla nich tematy związane z edukacją globalną, promocję wśród nich TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ, warsztaty krytycznego spojrzenia oraz rozbudzenie zainteresowania tematem i wsparciem młodzieży.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

      

Zakończyliśmy nasze polsko-niemieckie spotkanie w ramach wymiany młodzieży „Genialsozialer Bumerang”. Wzięli w niej udział uczniowie z podlaskiej Akcji BUMERANG i saksońskiej „genialsozial”.

Przez 7 dni w ośrodku koło Augustowa wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami uczestnictwa w projektach społecznych, zastanawialiśmy się nad przyszłością akcji i możliwościami wspólnych działań. Był to czas owocnej pracy, zabawy i miło spędzonego czasu J

Mamy nadzieję, że niedługo znów zobaczymy się w podobnym gronie! J

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+

Uczestnicy zorganizowali spontaniczną akcję „FREE HUGS” w centrum Augustowa: rozdawali uściski, ciasteczka i informacje o Akcji BUMERANG

Szczegóły i więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook’u!

Poszukujemy męskiego wolontariusza z Polski na długoterminowy projekt Wolontariatu Europejskiego w Gruzji (Rustavi).

Oferujemy ciekawy projekt i pracę z młodzieżą: organizacja czasu wolnego i kreatywnych zajęć dla gruzińskiej młodzieży w wieku 12-25 lat.

Okres działania: od 01.09.2015 do 31.08.2016.

 Organizacja goszcząca to „Gregorian Youth for Europe” w Rustavi. Opis organizacji można znaleźć tu:http://www.evsrustavi.blogspot.com/

Informacja o organizacji oraz o planowym projekcie: http://europa.eu/youth/vp/organisation/58001476421_en

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt oraz przesłanie na adres: anawoj@interia.pl zgłoszenia do dnia12.07.2015 roku.

Każde zgłoszenie musi zawierać: wypełniony Formularz rekrutacyjny oraz aktualne CV w języku angielskim. W treści maila proszę wpisać „zgłoszenie EVS 2015 Gruzja” . Osoba kontaktowa: Anna-Sophia Pappai

Wybór inicjatyw młodzieżowych w szkołach: 27 – 30 kwietnia 2015

Dzień Akcji BUMERANG: 16 czerwca 2015!

Obecnie uczniowie informują w swoich szkołach i miejscowościach o projekcie, zbierają pomysły na młodzieżowe działania lokalne, których wyboru dokonają już pod koniec kwietnia. Szukają również miejsc, do których mogą się udać w dniu Akcji, aby zebrać fundusze na ich realizację.

Zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty, które chciałyby zapewnić młodzieży z poszczególnych gmin biorących udział w projekcie (Dąbrowy Białostockiej, Suwałk, Michałowa, Zambrowa, Sokółki) zajęcie w dniu Akcji.

Czytaj o szczegółach projektu na stronie www.bumerang.org.pl