Aktualności

International Tolerance Day (16.11.2016), workshop in lovely Michalowo High School
Organized by EVS volunteers Maria and Cristina. Anawoj Association.

As you know, on 16th of November we all celebrated the International day of Tolerance, a holiday where we enhance our understanding about different cultures and people. In order to bring this spirit in our community as well, we went one day earlier to each class from Michałowo High School, where we played games and learned more about acceptance in a relaxed, funny way. Even though people have different religions, races, nationalities, opinions or food preferences (although I found out that we all like pizza), we were able to see that we are actually are all the same and we should connect with each other based on the personality and not the labels that we receive. Four classes between 14 and 19 years old engaged in different exercises that had the purpose to make them realise we are different but actually the same. Step by step, from physical characteristics to opinions and views, about the world, the students had to reflect on lives of others and how those people are affected by our actions. The topics that caught the students’ interests the most were bullying – why do people do it, what does that mean and what effect does it have on the bullied ones, travelling abroad – the reasons for doing it and the perspectives that you may acquire after visiting other countries and the care for the environment. Even though the sides that the pupils took on certain issues were different, they respected others opinion and debated each situation that we described to them about different social groups and attitudes. Everyone seemed to like the activities and were involved in the team and group tasks. We very much enjoyed al workshops and can’t wait to make new ones!

Z dumą informujemy, że projekt EVS „Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży” zdobył główną nagrodę w konkursie EDUinspiracje w kategorii 20 lat Wolontariatu Europejskiego organizowanego przed Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt był zrealizowany w okresie od października 2014 do czerwca 2015. Wolontariusze wspierali instytucje edukacji formalnej: w Białymstoku w Zespole Szkół nr 11, w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach, w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, w Gminnym Przedszkolu w Michalowie oraz w Zespole Szkół w Gródku. Na wczorajszej gali w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. To wyróżnienie motywuje nas do dalszej pracy i wzmacnia poczucie, że to co robimy ma sens.

Dziękujemy naszym partnerom, którzy chcieli włączyć w swoją codzienność to, co do zaoferowania ma edukacja pozaformalna. Uważamy, że współpraca międzysektorowa ma ogromny potencjał i będziemy pracować na kolejne sukcesy.

W ramach projektu „EVS – Learning more than a language” („EVS – Więcej niż nauka języka”) zaprosiliśmy do Polski 5 wolontariuszy z Francji, Niemiec, Portugalii i Włoch. W okresie od września 2015 do końca czerwca 2016 wolontariusze zagraniczni pracowali w Białymstoku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Projekt  – sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+” – był odpowiedzią na rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi oraz zapotrzebowanie osób na rynku pracy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Stworzyliśmy szansę dla młodych ludzi, którzy nie wiedzieli co zrobić ze swoim życiem. Więcej o projekcie, rezultatach i osiągnięciach ….

Czytaj Więcej

W ramach projektu „Edukacja bez granic” zaprosiliśmy do Polski 10 wolontariuszy z 5 krajów (z Hiszpanii, Włoch, Francji, Węgry i Austrii) na okres od października 2015 do czerwca 2016 roku.  Główną ideą projektu była pomóc przy rozwoju oferty edukacyjnej w naszym regionie – między innymi wspólnie z instytucjami edukacji formalnej. Razem z naszymi partnerami stworzyliśmy przestrzeń do rozwoju edukacji i pokazaliśmy korzyści wynikające z połączenia edukacji formalnej oraz pozaformalnej, dzięki którym możemy osiągać lepsze efekty i polepszyć jakość edukacji. Czytaj więcej o projekcie, o rezultatów i osiągnięciach tu ……

W dniach 25.11.15 – 30.11.15 dwudziestu sześciu mentorów i koordynatorów z Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Grecji i Polski, wspólnie z ekspertami i trenerami intensywnie pracowali nad tematem wykorzystania technik coaching’owych w pracy z wolontariuszami europejskimi. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest coaching, jak budować relację z wolontariuszem, jak rozpoznać jego/jej potrzeby i oczekiwania, zostały omówione podstawowe narzędzia takie jak Wheel of life, GROW czy SMARTER oraz sztuka zadawania pytań w coaching’u. Podczas ostatniej części szkolenia uczestnicy przeprowadzili na sobie sesję coaching’ową z wykorzystaniem elementów omówionych we wcześniejszych blokach.

Podczas szkolenia nie zabrakło czasu na wymianę doświadczeń np. w temacie realizacji projektów EVS oraz bliższego poznania siebie nawzajem. Ta ostatnia część odbywała się w nieformalnej atmosferze chociażby podczas wieczoru Andrzejkowego przygotowanego przez polskich uczestników, ogniska czy wycieczki w Kruszynianach.

Fantastyczna atmosfera spotkania pozostawiła niezapomniane wspomnienia zarówno dla organizatorów jak i uczestników. Dzięki intensywnej i produktywnej pracy pozostały również materiały, które pomogą innym organizacjom EVS wdrażać elementy coaching’u – zobacz tu link do raportu z wszystkimi materiałami…..
——————————————————————————————————
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”