Nasi wolontariusze

Obecni wolontariusze na Podlasiu:

 

W ramach projektu: „Młodzież bliżej Europy”

Charlotte (Francja) –  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY w Białymstoku

W ramach projektu „KREdukacja”

Philipp (Francja) – Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Ana (Gruzja) – Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Nasi wolontariusze obecnie za granicą: