Aktualności

polsko-niemiecka wymiana młodzieża

drukuj
2018: Polsko-niemiecka wymiana uczniów pt: „Bez granic i pełen edukacji” 

W dniach 12.-19.4.2018 gościliśmy we współpracy z Szkołą Podstawową w Gródku młodzież z Niemiec z Drezna w wieku 14-15 lat (II klasa gimnazjum szkoły polskiej). Projekt ten był współfinansowany przez środki Gminy Gródek oraz Polsko-Niemiecką Wymiany Młodzieży (PNWM).

W piątek 14.04.2018 roku powitaliśmy gości w szkole przedstawieniem prezentującym historię Gródka od czasów Chodkiewiczów. Następnie oprowadziliśmy po szkole i Gródku. Przez pierwsze trzy dni młodzież polska i niemiecka uczestniczyła w Rozłogach w różnorodnych zajęciach i warsztatach nt stereotypów i uprzedzeń,  animacji językowych oraz zabawach integracyjnych. Pierwszym wspólnym praktycznym działaniem było sprzątanie starego cmentarzu żydowskiego w Gródku.

Od niedzieli po południu młodzież niemiecka przebywała w domach naszych uczniów, uczestnicząc w życiu rodzinnym przez cztery dni. W poniedziałek goście brali udział w lekcjach szkolnych: języka polskiego, historii, j. rosyjskiego, informatyki i wychowania fizycznego integrując się przez sport. We wtorek wspólnie mieliśmy okazję poznać kulturę i religią polskich Tatarów podczas wyjazdu do Kruszynian. W środę przyczyniliśmy się do wzbogacenia drzewostanu Puszczy Knyszyńskiej, biorąc udział w akcji sadzenia drzew w okolicach Królowego Stojła we współpracy z Nadleśnictwem Waliły.  Uczniowie mogli wysłuchać opowieści o Puszczy Knyszyńskiej i polskiej przyrodzie. Akcję zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Jak każdego dnia po obiedzie podsumowywaliśmy i omawialiśmy podejmowane działania, które owocowały powstaniem plakatów, wywiadu, prezentacji. Na zakończenie projektu przygotowaliśmy wieczór pożegnalny w szkole i urządziliśmy wspólną kolację i dyskotekę.

Uczestnictwo w Projekcie dawało młodzieży nie tylko dobrą zabawę, ale także wniosło walor edukacyjny. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest znajomość obcych języków i możliwość swobodnego posługiwania się nim. Wzrosła  motywacja uczniów, nauczycieli i rodziców do nauki języków obcych, uczniowie z czasem swobodniej przełamywali barierę komunikacyjną. To była doskonała okazja by poszerzyć wiedzę na temat kraju sąsiadów,  ich kultury i  wiążących się z tym stereotypów. Młodzież poznała poglądy i wartości rówieśników z innego kraju, jak i nowe metody nauki i spędzania wolnego czasu. Wspólnie spędzony okres pozwolił uczniom przybliżyć historię polsko-niemiecką (w tym historię Żydów na terenie Gminy Gródek). zylrzyliskonała okazja by ckie u sąsiadów

Z wieloma pozytywnymi wrażeniami kończyliśmy pierwsze spotkanie uczniów polskich i niemieckich w Gródku. W sierpniu 2018 pojedzie grupa uczniów z Gródka do Drezna w Niemczech i odwiedzą nowopoznanych kolegów.

Dziękujemy Gminie Gródek oraz Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży za dofinansowanie naszego projektu. Jak również dziękujemy wszystkim rodzinom,  którzy gościli u siebie gości z Niemiec – za ciepłe przyjęcie i  opiekę nad młodzieżą. Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim pracownikom szkoły, którzy angażowali się przy realizacji tego projektu. Wspólnymi siłami udało się nam.J

 

Link do galerii zdjęć….

Podziel się z innymi