Aktualności

Prace nad powołaniem Młodzieżowej Rady w Augustowie

drukuj

Chętna młodzież wraz z przedstawicielami lokalnych władz pracuje nad powołaniem Młodzieżowej Rady – omawiane są możliwości obu stron i uzgadniane zapisy w statucie.

Spotkanie odbyło się 28 października w sali Urzędu Miasta. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów niemal wszystkich szkół w mieście. Ważną częścią okazała się praca nad obowiązkami i prawami przyszłych młodzieżowych radnych, a także ordynacją wyborczą – najlepiej dostosowaną do warunków. Odwiedził nas również burmistrz, który pozytywnie odniósł się do aktywności młodzieży.

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

EU_flagErasmusvect_POS

Podziel się z innymi