Aktualności

„ACTIVE CITIZENSHIP” youth exchange: relacja z wymiany młodzieży

drukuj
W dniach 11 – 15 października w Augustowie odbyła się polsko-hiszpańska wymiana młodzieży. Jej tematem przewodnim było aktywne obywatelstwo i możliwości działań młodych ludzi.

Wymianę młodzieży pn. „Active citizenship” zorganizowaliśmy we współpracy z hiszpańską organizacją z Malagi – Iniciativa Internacional Joven​.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie przede wszystkim naszym gościom z Hiszpanii, a także polskim uczestnikom z Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży​, Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo​, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej​, Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, a także aktywnej młodzieży z Białegostoku i Michałowa 🙂

Podczas kilku dni spędzonych w Augustowie poznawaliśmy się nawzajem, swoje organizacje i codzienne działania, zastanawialiśmy się nad aktywnym obywatelstwem i możliwościami młodzieży. Szukaliśmy podobieństw i różnic. Oprócz zajęć było dużo zabawy, wieczór hiszpański i polski. Zastanawialiśmy się nad wspólną przyszłością.

Odwiedziliśmy aktywną Młodzieżową Radę Miasta Suwałki. Młodzieżowym radnym dziękujemy za zaproszenie i organizację spotkania w Urzędzie Miasta w Suwałkach i pokazanie miasta 🙂

Podczas spotkania świętowaliśmy również trwającą obecnie w całej Europie kampanię „Time to Move”.

Więcej o kampanii.

.Przyglądaliśmy się również pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, uczestnicząc w jego sesji 🙂

.WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYMIANY ZNAJDUJE SIĘ W NASZEJ GALERII

.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”


Between 11th and 15th of October in Augustów took place the Polish-Spanish youth exchange. It’s main theme was active citizenship and opportunities for youth activities.

„Active citizenship” youth exchange we organized in cooperation with the Spanish organization from Malaga – Iniciativa Internacional Joven.

We would like to thank for engagement our guests from Spain, as well as Polish participants from the Youth Council of Łomża City, the Grajewo Youth City Council, the Youth City Council in Dąbrowa Białostocka, the Youth Council of Suwałki City, and the active youth from Białystok and Michałowo 🙂

During the few days we spent in Augustów, we got to know each other, our organizations and our daily activities, we were thinking about active citizenship and the possibilities of youth. We were looking for similarities and differences. We were learning, but also had a lot of fun, Spanish and Polish evenings. We were thinking about a common future.

We visited the active Youth City Council of Suwałki. We sincerely thank the youth councilors for the invitation and organization of a meeting in the City Hall in Suwałki and for showing the city 🙂

During the meeting, we also celebrated the ongoing campaign in Europe „Time to Move”.

More about the campaign.

We also looked at the work of the Youth Assembly of Podlaskie Voivodeship, participating in its session 🙂

MORE PHOTOS FROM THE EXCHANGE ARE IN OUR GALLERY

.

The project is co-financed by the European Union under the „ERASMUS +” program.

Podziel się z innymi