Aktualności

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

drukuj

W ośmiu miastach naszego województwa odbywały się akcje uczniowskie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Zobacz tu jakie akcje uczniowie wymyślili i w jaki sposób poinformowali swoich rówieśników jak i społeczność lokalną o problemach i wyzwań rozwojowych na świecie.

Wasilków: Uczniowie z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie przeprowadzili akcję w formie happeningu dla wszystkich uczniów swojej szkoły. Uczniowie wykonali 25 plansz, na których zostały umieszczone pytania jak np.: „Czy wiesz, że…..?” z krótką informacją o konkretnym problemie. Następnie wszyscy chętni uczniowie szkoły sfotografowali się z wybraną przez siebie planszą, a ich zdjęcia zostały umieszczone na specjalnej stronie na Facebooku.

Film o akcji:

Plany na TEG 2012:

Oto akcje lokalne, które uczniowie z całego woj. podlaskiego planują w najbliższych dniach w ramach TEG:

Brańsk:

Uczniowie klasy III a, III b Gimnazjum i III LO w ZS im. Armii Krajowej w Brańsku planują akcję pod tytułem: „Dziwny jest ten świat”.

Chcą zapoznać uczniów swojej szkoły oraz mieszkańców miasta z wyzwaniami i problemami współczesnego świata. Szczegółowo planują:

  • wystawę o wyzwaniach globalnych (19.11.2012),
  • konkurs plastyczny „Ulepmy lepszy świat” (wystawa prac z plasteliny, modeliny na korytarzu szkolnym) – 20.11.2012 r. Wizja lepszego świata oczami dziecka klas 1-3 SP.
  • konkurs wiedzy o problemach współczesnego świata dla uczniów Gimnazjum i LO  – 21.11.2012 r.
  • „Globalną grę miejską” – Dostęp do wody w Afryce – zawody z kropelką dla uczniów Gimnazjum w Brańsku – 21.11.2012r.
  • apel z okazji TEG „Dziwny jest ten świat” (wiersze, piosenki, inscenizacje, prezentacje multimedialne, ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom) – 22.11.2012r.
  • apel + wystawa będzie powtórzona i przedstawiona również w Domu Opieki Społecznej w Brańsku – w dniu 22.11.2012.
  • podsumowanie akcji TEG (jako audycja w szkolnym radiowęźle) – w dniu 23.11.2012 r .

Zambrów:

Pomysł do akcji TEG dotyczy równości, szacunku i tolerancji wobec ludzi. Bez znaczenia jakiej są narodowości, wyznania czy koloru skóry – wszyscy są równi i mają jednakowe szanse na godne życie. Uczestnicy projektu pragną także burzyć negatywne schematy i stereotypy zakotwiczone w lokalnym społeczeństwie, a jednocześnie uwrażliwić na prawdziwe wartości i drugiego człowieka.

Akcję organizuje młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni razem” w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w  Zambrowie. Akcja skierowana jest szczególnie do młodych ludzi z Zambrowa.

Uczniowie planują:

  • przeprowadzenie ankiety sprawdzającej opinię społeczeństwa Zambrowa na temat równości wszystkich obywateli (co sądzą o cudzoziemcach, uchodźcach mieszkających w naszym regionie),
  • w dniu 19.11.2012 odbędzie się spotkanie i rozmowa z uchodźcami w szkole (uchodźcy z ośrodka dla uchodźców w Czerwonym Borze). Na to spotkanie zostaną zaproszeni uczniowie, nauczyciele jak i przedstawiciele samorządu lokalnego.

Łomża

Akcja uczniowska w Łomży dotyczy uświadamiania ludzi co do sytuacji w Afryce i dyskryminacji jej mieszkańców. Akcję organizują uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży. Podczas akcji w TEG odbędą się:

– wykonanie prac plastycznych związanych z Afryką, które zostaną wystawione na hol szkolny jako wystawa,

– jedna sala lekcyjna będzie zmieniona na afrykańską wioskę, uczniowie chcą pokazać w niej różnorodność mieszkańców Afryki, ich zwyczaje i cechy które nas różnią i dzielą. Każda z klas w ciągu godziny lekcyjnej przychodziłaby do tej sali z nauczycielem na czas ok. 10 minut, podczas których pokazywane byłyby krótkie przedstawienia, filmiki i prezentacje.

Grajewo

Z pomocą zasad Edukacji Globalnej uczniowie z Grajewa chcą podczas TEG przedstawić ich koncepcję nowoczesnej i praktycznej szkoły. Stworzą mapy mentalne dot. wizji „praktycznej szkoły”, przeprowadzą ankiety oraz zorganizują debaty, na które zaproszą nie tylko uczniów i nauczycieli, ale też władze lokalne, czyli samorząd.

Hajnówka

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce planują akcję nt. „Nietolerancji na świecie”. Celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że wszyscy jesteśmy stworzeni, aby żyć normalnie, w zgodzie i pokoju, możemy się przyjaźnić. Nie warto oceniać ludzi po kolorze skóry, po poglądach.

Podczas TEG w szkole odbędą się: wystawa nt. nietolerancji, uczniowie przedstawią prezentację multimedialną i ankiety dot. tolerancji wśród uczniów szkoły.

Bielsk Podlaski

Uczniowie z  Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim podczas TEG organizują akcję pn. „Praktyczna edukacja”. Z pomocą Edukacji Globalnej uczniowie chcą pokazać i uświadomić, że wiedza jest niezbędna w dorosłym życiu i że zasady Edukacji Globalnej umożliwiają wprowadzenie bardziej „praktycznej edukacji” w szkole. Organizowane będą spotkania i debaty z uczniami, nauczycielami oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za edukację.

Białystok

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Białymstoku organizują w ramach TEG lekcję geografii pokazującą aspekty globalne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Wasilków

Uczniowie z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie planują akcję w formie happeningu dla wszystkich uczniów swojej szkoły. Uczniowie wykonają 25 plansz, na których zostanie umieszczone pytanie: „Czy wiesz, że…..?” oraz krótka informacja o konkretnym problemie np. „ponad 1,1 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej, bezpiecznej wody pitnej”. Następnie wszyscy chętni uczniowie szkoły sfotografują się z wybraną przez siebie planszą, a ich zdjęcia zostaną umieszczone na specjalnej stronie na Facebooku.

Osoby, które wybiorą jedną z plansz zadadzą sobie trud przeczytania informacji o konkretnym problemie państw globalnego Południa. Każdy kto zrobi sobie zdjęcie z daną planszą, pokaże, że ta sytuacja nie jest dla niego obojętna. Aby pogłębić refleksję nad tymi problemami, uczestników spotkania będzie się zachęcać do wpisania się do specjalnego zeszytu „Dobrych Rad i Pozytywnych Emocji”, gdzie każdy fotografowany uczestnik będzie mógł nazwać emocje, które mu towarzyszą kiedy myśli o danym problemie i radę, co on/ona może zrobić, żeby zmniejszyć ten problem. Pomysły będą umieszczane razem ze zdjęciami na Facebooku i będą zaprezentowane na wystawie zdjęć.

Siemiatycze

Uczniowie z Gminnego Gimnazjum w Siemiatyczach przygotowują akcję promującą ideę wolontariatu, aby uwrażliwić mieszkańców swojej miejscowości, a szczególnie młodzież, na problemy osób potrzebujących. Poprzez przygotowane prezentacje i spotkania, na których opowiedzą o własnych doświadczeniach w pracy wolontariackiej chcą zachęcić innych do włączania się w takie działania.

W tej chwili trwają konsultacje online z uczniami z całego województwa. Poprzez grupę dyskusyjną na facebook uczniowie są ze sobą w kontakcie i przygotują własne akcje lokalne, które odbędą się w 3. tygodniu listopada – podczas Tygodnia Edukacji Globalnej…

Kolejne warsztaty odbędą się:

08.10.2012:  Grajewo – Publiczne Gimnazjum nr.2 w Grajewie

10.10.2012: Łomża – Publiczne Gimnazjum nr.1

15.10.2012: Siemiatyczne – Gminne Gimnazjum w Siemiatyczach

16.10.2012: Wasilków – Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

18.10.2012: Bielsk Podlaski – Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

24.10.2012: Białystok – ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa

26.10.2012: Zambrów – ZS nr 1 im. gen. Stefana Rowieckiego „Grota”

29.10.2012: Hajnówka – Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

25.09.2012: W tym tygodniu ruszymy z pierwszymi warsztatami globalnymi na terenie woj. podlaskiego:

                                    26.09.2012: Zespół szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

                                    27.09.2012: Gimnazjum w Raczkach

Podziel się z innymi