Aktualności

Zakończyliśmy projekt „Wspólna sprawa – wspólny głos”

drukuj

Projekt miał na celu wsparcie młodzieży i samorządów we wzajemnych kontaktach i współpracy poprzez promocję i rozwój Rad Młodzieżowych. Pomagaliśmy w tworzeniu nowych oraz tym już istniejącym.

Podczas jego trwania odbyło się dużo spotkań i zawiązano wiele kontaktów. Łącznie uczestniczyło w nim 12 miejscowości.

Zachęcamy do zapoznania się:

Zainteresowane tematem osoby zapraszamy do dołączania do grupy Podlaskie Młodzieżowe Rady na Facebook’u, która służy nam jako platforma komunikacji z osobami z różnych części województwa (zarówno z młodzieżą i opiekunami) – to możliwość konsultacji planowanych programów spotkań, zgłaszania potrzeb i zainteresowania rozwinięciem poszczególnych wątków tematycznych, pokazywania ciekawych działań młodzieży i rad z podlaskich miejscowości. Tu informujemy o kolejnych planowanych wydarzeniach i spotkaniach.

O projekcie, działaniach i efektach pojawiło się wiele artykułów i wzmianek na stronach lokalnych samorządów, prasy, telewizji i na portalach internetowych, co pozwoliło poznać inicjatywę całym społecznościom:

 

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

EU_flagErasmusvect_POS

Podziel się z innymi