Aktualności

17 listopada w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami uczniów. Tematem była kwestia powołania Młodzieżowej Rady. Młodzież określała cele istnienia Rady, możliwe do realizacji działania Rady po jej ukonstytuowaniu się, zastanawiała się nad obowiązkami i prawami młodzieżowych radnych. To pierwszy warsztat tego typu, który rozpoczął pracę nad powołaniem Rady, która ma zapewnić trwałą i owocną współpracę z samorządem.

Czytaj Więcej

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ANAWOJ przy wspieraniu Młodzieżowej Rady Miasta powoływanej przez Urząd Miasta Suwałki 16 listopada odbyło się spotkanie w III Liceum Ogólnokształcącym.

Czytaj Więcej

polski

W dniach 12-14 listopada w Augustowie odbył się „warsztat krytycznego spojrzenia” z projektu pn. „Wybierać świadomie” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczyła w nim młodzież z podlaskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Michałowa, Gródka, Suwałk, Dąbrowy Białostockiej, Zambrowa, Sokółki, Augustowa, Białegostoku. Przez 3 dni spotkania poznawaliśmy zagadnienia z zakresu edukacji globalnej, przyglądaliśmy się bliższemu i dalszemu otoczeniu i zastanawialiśmy się nad panującymi w świecie relacjami, a także zachodzącymi współcześnie procesami. Rozmawialiśmy o stereotypach w postrzeganiu rzeczywistości, innych ludzi i krajów, o przekazach medialnych i sami przygotowywaliśmy się do tworzenia odpowiednich komunikatów, również przestrzegając zasad Kodeksu ws. obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa, aby jak najstaranniej i rzetelnie przekazywać wiadomości, szczególnie w tym temacie. Uczyliśmy się jak odpowiednio przygotować się do publicznej prezentacji informacji. Rozmawialiśmy o możliwościach przyszłej współpracy i wzajemnego wsparcia. W wolnym czasie integrowaliśmy się przy zabawie i grach.

Wszystko po to, aby wnioski z tego, co dzieje się wokół nas wyciągać rozważnie. Uczestnicy spotkania chętnie deklarują udział w różnego typu działaniach na rzecz swoich społeczności, również w naszym projekcie Akcja BUMERANG, wzorowanym na saksońskiej akcji „genialsozial”, która dofinansowuje projekty globalne.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

A tu link do galeri zdjęć: https://goo.gl/photos/eiUmakH9VnvdJToL6