Aktualności

Odbyliśmy już kolejne spotkanie z gimnazjalistami, radnymi i pracownikami Urzędu Miasta w Zespole Szkół w Gródku. Rozmawiamy o celach istnienia i formach działania Młodzieżowej Rady Gminy, zastanawiamy się nad statutem MRG, aby jego zapisy jak najbardziej odpowiadały oczekiwaniom zainteresowanych stron, a przede wszystkim, aby były zrozumiałe dla wszystkich.

Czytaj Więcej

W kilku podlaskich miejscowościach w ramach projektu „Wspólna sprawa – wspólny głos” pracujemy z młodzieżą i radnymi nad powołaniem Młodzieżowych Rad, chcemy, aby młodzież aktywnie włączała się w życie swoich miejscowości, wypowiadając własne opinie i działając na rzecz lokalnego środowiska.

Odbyliśmy już pierwsze spotkania w Michałowie, Gródku i Augustowie: zobacz zdjęcia tu ….

 

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

EU_flagErasmusvect_POS