Aktualności

Nagroda za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe – Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

drukuj

Komisja Europejska we współpracy z grupą ekspertów „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, Obessu i ETUCE ogłasza nabór do nagrody dla nauczyciela i / lub trenera kształcenia i szkolenia zawodowego, który przyczynił się do doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez jego osobisty i profesjonalny sposób interakcji z uczniami.

 1. Odpowiednie kwalifikacje nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego

Nagroda jest przyznawana nauczycielom i trenerom kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy spełniają następujące wymagania:

 • pracują w bezpośrednim kontakcie z uczniami w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 • uzyskali krajowe lub regionalne uznanie / nagrodę jako nauczyciel lub trener w swoim kraju przez organ publiczny lub prywatny w ciągu ostatnich 3 lat
 • wnioskodawcy mają miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, Kandydata lub kraju należącym do EFTA.
 1. Kryteria wyboru:

W przypadku tej nagrody obowiązują następujące kryteria dla nauczycieli i trenerów którzy:

 • wykazują wspaniałe rezultaty w nauczaniu skoncentrowanym na uczniu oraz osobistym i profesjonalnym sposobie motywowania uczniów do próbowania jak najlepszego wykorzystania ich wykształcenia / osiągnięcia maksymalnego postępu, w tym osób o szczególnych potrzebach;
 • pokazują kreatywny, innowacyjny i spójny styl przekazywania wiedzy i umiejętności
 • korzystają z innowacyjnych środowisk edukacyjnych, w tym cyfrowych (np. e-learning, video, tutoriale, sieci społecznościowe, programowanie itp.);
 • zachęcają uczniów do uczenia się przez całe życie, do zwiększania szans na zatrudnienie i rozwoju zawodowego, a przede wszystkim do kierowania się własnym interesem i spełnienia wymagań programowych;
 • są entuzjastycznie nastawieni do swojego zawodu lub przedmiotu, którego uczą;
 • współpracują i angażują innych nauczycieli, trenerów i potencjalnych działaczy lokalnych, w tym firmy i ośrodki szkoleniowe;
 • stale podnoszą swoją wiedzę na temat rozwoju pedagogicznego i zawodowego;
 • zachęcają do praktycznego uczenia się w szkołach i firmach, a także w społeczności lokalnej.

Kryteria są kumulatywne. Oznacza to, że na podstawie przedstawionych dowodów zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają najwięcej wymagań z powyższych kryteriów. Zatem wnioskodawca nie musi spełniać wszystkich kryteriów, ale im więcej ich spełnia, tym większe szanse na jego wybór.

Jury wybierze dwie najlepsze aplikacje i tych dwóch nominowanych kandydatów zostanie zaproszonych 8 listopada 2018 do Wiednia na wieczorne rozdanie nagród.

Publiczność (poprzez głosowanie on-line) będzie mogła wybrać spośród dwóch najlepszych kandydatów swojego faworyta (w terminie od października do 8 listopada).

9 listopada 2018 r. w Wiedniu Pani Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowniczej ogłosi zwycięzcę (w wyniku połączonych głosów Jury i głosowania on-line).

 1. Komitet oceniający

Komitet Ewaluacyjny zostanie utworzony spośród członków „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego; „, Obessu i ETUCE.

Jeśli wnioskodawca jest powiązany z którymkolwiek z członków jury, członek jury będzie zastąpiony.

 1. Informacje dodatkowe

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2018 r. Nazwiska kandydatów zostaną przekazane w październiku wszystkim wnioskodawcom.

Dwóch nominowanych zostanie zaproszonych do Wiednia w Austrii w dniach 8 i 9 listopada, a podróż i zakwaterowanie do udziału w ceremonii zostanie sfinansowane przez Komisję Europejską. Nie będzie informacji o kandydatach, którzy nie zostali wybrani.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy:  EMPL-VET-PROVIDERS-ASSOCIATIONS@ec.europa.eu

 1. Proces składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem EUsurvey poprzez wypełnienie tego linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018TeachersTrainersAward

Termin upływa 20 sierpnia 2018 roku.

WSKAZÓWKA:  informacje, które należy dostarczyć w formularzu on-line, dotyczą między innymi:

 • nazwy i adresu wnioskodawcy
 • danych kontaktowych (telefon i e-mail)
 • informacji o krajowych lub regionalnych nagrodach (w załączeniu kopia lub link do strony internetowej)
 • przesłanki do otrzymania nagrody
 • krótkie motto dotyczące podejścia wnioskodawcy do uczenia się i nauczania / szkolenia
 • ewentualne listy polecające (po 1 stronie) przez ośrodki szkoleniowe, firmy, nauczycieli lub trenerów, kolegów itp.(jeśli są dostępne)
 • opisu w jaki sposób wnioskodawca spełnia wspólne kryteria wyboru (zob. pkt 2 powyżej):
 • odpowiednie nowatorskie i doskonałe praktyki
 • wyniki uczniów, motywacja
 • rozwój zawodowy
 • współpraca z rówieśnikami, firmami, społecznością lokalną
 • Itp.

Link do strony Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en

Informacje o konkursie w języku angielskim

Podziel się z innymi