Nasi trenerzy

Stowarzyszenie ANAWOJ posiada w swoich szeregach własnych, wykwalifikowanych trenerów. Poniżej znajdziecie ich sylwetki i profil szkoleniowy.

TRENERZY:

Wojciech Pappai  – Zakres tematyczny szkoleń:

 • Edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Zrównoważony rozwój
 • Praca z wolontariuszem
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Komunikacja (społeczna, werbalna i niewerbalna, grupowa…)
 • Zasady prowadzenia prezentacji i autoprezentacja
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
 • Zarządzanie projektem (również międzynarodowym)
 • Zdobywanie funduszy na działalność organizacji pozarządowych
 • Praca w grupie i formy pracy z grupą (coaching, mentoring…)
 • Praca lidera grupowego
 • Partnerstwo lokalne
 • Ewaluacja projektów
 • Rozwój edukacji
 • Różnice kulturowe w kontekście obsługi klienta

 

Języki:

Polski (język ojczysty), niemiecki, rosyjski
 

Anna-Sophia Pappai – Zakres tematyczny szkoleń:

 • Edukacja pozaformalna
 • Wolontariat
 • Wolontariat Europejski
 • Międzykulturowość
 • Zarządzanie projektem
 • Tworzenie i zarządzanie organizacją
 • Proces uczenia się
 • Edukacja globalna
 • Edukacja przyrodniczo-ekologiczna
 • Aktywność obywatelska
 • Praca z młodzieżą
 • Współpraca międzynarodowa
 • Współpraca partnerska
 • Ewaluacja

 

Języki:

Niemiecki (język ojczysty), polski, angielski

Marcin Siekierko – Zakres tematyczny szkoleń:

 • Praca w grupie i formy pracy z grupą
 • Organizacja imprez i eventów zamkniętych
 • Organizacja imprez masowych
 • Podstawy obsługi komputera (programy biurowe, graficzne, Internet)
 • Promocja w mediach
 • Różnice kulturowe
 • Zarządzanie projektem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Praca z dziećmi i młodzieżą

 

Języki:

Polski (język ojczysty), angielski