Aktualności

PROJEKT: „WYBIERAĆ ŚWIADOMIE”

drukuj

polskiProjekt “Wybierać świadomie” zakłada wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Naszym celem jest podniesienie w niej umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Osiągając ten cel, ułatwimy młodzieży nie tylko sprawne poruszanie się w tematach edukacji globalnej, ale również wesprzemy ją w działaniach, które zaczyna realizować od tego roku (przeniesienie pomysłu z Saksonii, gdzie młodzież pozostawia swój wkład w projekty rozwojowe). Jednym z działań jest wybór konkretnego projektu wspieranego i promowanego przez młodzież. Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji niniejszego projektu będą kluczowe dla sprawnej pracy młodzieży w chwili decyzji. Zakładamy spotkania z młodzieżą w ich miejscowościach i dyskusje na istotne dla nich tematy związane z edukacją globalną, promocję wśród nich TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ, warsztaty krytycznego spojrzenia oraz rozbudzenie zainteresowania tematem i wsparciem młodzieży.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

      

Podziel się z innymi