Akcja BUMERANG

drukuj

Logo_bumerang_duze

Akcja społeczna młodzieży na terenie województwa podlaskiego.

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ zaprasza szkoły, samorządy uczniowskie, uczniów i osoby pracujące z młodzieżą do udziału w projekcie Akcja „BUMERANG”, współfinansowanym w ramach programu ERASMUS+

Początki idei:

Pomysł narodził się w Norwegii w 1964 r. jako „Akcja dziennego zarobku”, która do dziś jest największą tego typu w Skandynawii. Od 2005 roku realizowana jest w Saksonii pod nazwą „genialsozial” przez Sächsische Jugendstiftung, naszą organizację partnerską. Skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zamianie przez chętnych z nich na jeden dzień, kilka godzin, ławki szkolnej na lekką pracę (np. skoszenie trawnika sąsiada, pomalowanie płotu, zrobienie zakupów). Każdy sklep, firma, zakład, parafia, szkoła czy osoba prywatna, może w tym dniu stać się pracodawcą. Należne wynagrodzenie przekazywane jest na specjalne konto, a zebrana kwota przeznaczana na projekty, które wybiera młodzież. W akcji corocznie uczestniczy powyżej 20 000 uczniów, a kwota, którą udaje się zebrać to ponad 500 000 euro.

Szczegóły znajdują się na stronie akcji “genialsozial”, a także organizacji Sächsische Jugendstiftung.

Stowarzyszenie ANAWOJ przygotowało koncepcję przeniesienia działań na teren Podlasia. Bazujemy  na doświadczeniu organizacji Sächsische Jugendstiftung, która wspiera nas merytorycznie. Projekt zakłada współpracę szkół, uczniów i nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz firm, co zapewni skuteczny i sprawny jego przebieg.

 Celem projektu Akcja „BUMERANG” jest zwiększenie świadomości młodych ludzi o możliwościach decyzyjnych, jakie mają i ich chęci angażowania się w działania lokalne, jako przynależne do szerszego procesu.

Działania i metody:

  • działania młodzieży na prawdziwych pieniądzach
  • szkolenia przygotowujące do udziału w podejmowaniu decyzji i działaniach samorządowych
  • spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej, w Polsce i Niemczech, debaty i wymiany pomysłów
  • powołanie Rady Projektowej z przedstawicieli szkół, samorządów, organizacji oraz firm w celach doradczych
    i nadzoru nad przepływem pieniędzy
  • wsparcie przez młodzież działań lokalnych, a później – regionalnych i międzynarodowych

Nasze plany:

 Pierwszy rok projektu odbędzie się na terenie 10 gmin – pozwoli nam to sprawdzić zainteresowanie młodzieży i firm działaniami, a także dopracować szczegóły. Zachęcamy do udziału!

Docelowo pragniemy, aby Akcja Bumerang wpisała się na stałe w kalendarz naszego województwa i corocznie rozwijała się o nowe gminy, a także wychodziła poza województwo.

>> przejdź do oficjalnej strony o Akcji BUMERANG