Wymiany młodzieży

drukuj

Wymiany młodzieżowe dają możliwość przełamania uprzedzeń, nauki i pracy w grupie międzynarodowej, praktycznej nauki języka obcego, nawiązania nowych przyjaźni. Wspólnie z młodzieżą z Niemiec i Litwy sprzątaliśmy stary cmentarz żydowski w Michałowie; z Niemcami i Białorusinami badaliśmy wielokulturową przeszłość naszego regionu; z młodzieżą z Białorusi, Litwy i Ukrainy dyskutowaliśmy o „granicach” w naszych głowach.

Przykładowe Wymiany Młodzieży, które realizowaliśmy w ostatnich latach:

2018: Polsko-niemiecka wymiana uczniów pt: “Bez granic i pełen edukacji” 

W dniach 12.-19.4.2018 gościliśmy we współpracy z Szkołą Podstawową w Gródku młodzież z Niemiec z Drezna w wieku 14-15 lat (II klasa gimnazjum szkoły polskiej). Projekt ten był współfinansowany przez środki Gminy Gródek oraz Polsko-Niemiecką Wymiany Młodzieży (PNWM).

W piątek 14.04.2018 roku powitaliśmy gości w szkole przedstawieniem prezentującym historię Gródka od czasów Chodkiewiczów. Następnie oprowadziliśmy po szkole i Gródku. Przez pierwsze trzy dni młodzież polska i niemiecka uczestniczyła w Rozłogach w różnorodnych zajęciach i warsztatach nt stereotypów i uprzedzeń,  animacji językowych oraz zabawach integracyjnych. Pierwszym wspólnym praktycznym działaniem było sprzątanie starego cmentarzu żydowskiego w Gródku.

Od niedzieli po południu młodzież niemiecka przebywała w domach naszych uczniów, uczestnicząc w życiu rodzinnym przez cztery dni. W poniedziałek goście brali udział w lekcjach szkolnych: języka polskiego, historii, j. rosyjskiego, informatyki i wychowania fizycznego integrując się przez sport. We wtorek wspólnie mieliśmy okazję poznać kulturę i religią polskich Tatarów podczas wyjazdu do Kruszynian. W środę przyczyniliśmy się do wzbogacenia drzewostanu Puszczy Knyszyńskiej, biorąc udział w akcji sadzenia drzew w okolicach Królowego Stojła we współpracy z Nadleśnictwem Waliły.  Uczniowie mogli wysłuchać opowieści o Puszczy Knyszyńskiej i polskiej przyrodzie. Akcję zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Jak każdego dnia po obiedzie podsumowywaliśmy i omawialiśmy podejmowane działania, które owocowały powstaniem plakatów, wywiadu, prezentacji. Na zakończenie projektu przygotowaliśmy wieczór pożegnalny w szkole i urządziliśmy wspólną kolację i dyskotekę.

Uczestnictwo w Projekcie dawało młodzieży nie tylko dobrą zabawę, ale także wniosło walor edukacyjny. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest znajomość obcych języków i możliwość swobodnego posługiwania się nim. Wzrosła  motywacja uczniów, nauczycieli i rodziców do nauki języków obcych, uczniowie z czasem swobodniej przełamywali barierę komunikacyjną. To była doskonała okazja by poszerzyć wiedzę na temat kraju sąsiadów,  ich kultury i  wiążących się z tym stereotypów. Młodzież poznała poglądy i wartości rówieśników z innego kraju, jak i nowe metody nauki i spędzania wolnego czasu. Wspólnie spędzony okres pozwolił uczniom przybliżyć historię polsko-niemiecką (w tym historię Żydów na terenie Gminy Gródek). zylrzyliskonała okazja by ckie u sąsiadów

Z wieloma pozytywnymi wrażeniami kończyliśmy pierwsze spotkanie uczniów polskich i niemieckich w Gródku. W sierpniu 2018 pojedzie grupa uczniów z Gródka do Drezna w Niemczech i odwiedzą nowopoznanych kolegów.

Dziękujemy Gminie Gródek oraz Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży za dofinansowanie naszego projektu. Jak również dziękujemy wszystkim rodzinom,  którzy gościli u siebie gości z Niemiec – za ciepłe przyjęcie i  opiekę nad młodzieżą. Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim pracownikom szkoły, którzy angażowali się przy realizacji tego projektu. Wspólnymi siłami udało się nam.J

 

Link do galerii zdjęć….

 

2013: Youth exchange « Breaking stereotypes through Art »
10.-17.06.2013 Brest (Francja)

W czerwcu 2013 roku uczestniczyli 6 młodych Polaków pod naszymi ramionami  w wymianie organizowanej w ramach programu „Młodzież w działaniu”, który został przeprowadzony w Brest w zachodniej Francji. Tematyką projektu było przełamywanie stereotypów, utrwalanych przez dziesiątki lat, często niesłusznie. Młodzież biorąca udział w projekcie pochodziła z trzech krajów – goszczącego, czyli z Francji, z Polski i z Hiszpanii. W sumie dało to 21 uczestników, którzy mieli za zadanie stworzyć film w klimacie tych tworzonych przez Krzysztofa Kieślowskiego. Na początku tego zadania zostały zgromadzone pytania od uczestników, które po selekcji były zadawane przypadkowym przechodniom ulic Morlaix, a ich odpowiedzi – uwieczniane na taśmie filmowej. W ten sposób dowiedzieliśmy się nieco więcej o tym, jak przez miejscowych postrzegane są inne nacje, a tym samym o stereotypach ich dotyczących. W czasie trwania programu każdy dzień był dokładnie i w przemyślany sposób zorganizowany tak, by był czas na realizowanie celów bezpośrednich wymiany, jak również na zwiedzanie i rozrywkę. Uczestniczyliśmy w zajęciach z tańca i teatru. Nasz ośrodek był położony nad samym oceanem, także w ciągu codziennych wycieczek mogliśmy cieszyć oczy pięknym widokiem.

Uczestnicy nawet nie zauważyli, kiedy zapoznając i zaprzyjaźniając się ze sobą na własnej skórze mieliśmy okazję się przekonać, że często stereotypy o innych narodowościach i ludziach to zwykle przesada, wyolbrzymienie lub w ogóle nieprawda.

Link do zdjęć: http://bstabrest.blogspot.com/

2009: Wymiana polsko-białoruska pod tytułem: “W poszukiwaniu skrzyżowania kultur” – Grodno, Smorgońszczyzna (Białoruś) , 25.07.-06.08.2009

Czytaj więcej o tym jak było…

2006: Wymiana polsko-niemiecka w formie warsztatu historycznego na temat: “Podlasie – poszukiwanie sladów”

Od 22. do 30. lipca 2006 r. odbywało się w okolicy Białegostoku polsko-niemiecka wymiane młodzieży. 24 młodych historyków i socjologów z Białegostoku (Polska) i z Berlina (Niemcy) spotkali się w połnocno-wschodniej wojewodztwie Polski, aby poszukiwać sladów dawnej rożnorodnosci oraz wieloetnicznosci.

Zobacz cała dokumentacja tego warsztatu w języku polskim i niemieckim: “Podlasie – poszukiwanie sladów”

2005: Polsko-ukrainsko-białorusko-litewska wymiana młodzieży pod tytulem: “Neighbours/ Sąsiedzi”, gmina Michałowa, 01.-10.08.2005