Aktualności

Szkolenie informacyjne na temat nowego programu Unii Europejskiej

drukuj
ERASMUS+ Sektor Młodzież (dawny program „Młodzież w działaniu”)

Zapraszamy na szkolenie z Programu ERASMUS + Sektor Młodzież – nowego programu edukacyjnego Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 http://www.erasmusplus.org.pl/

Szkolenie odbędzie się 18 czerwca 2014 r. w sali 117 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia prosimy kierować drogą e-mail, wysyłając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę organizacji jaką reprezentuje na adres:

eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

do dnia 11 czerwca.

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

 Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Zakres szkolenia

Sektor „Młodzież” skierowany jest do:

– młodzieży, chcącej realizować swoje projekty;

– organizacji i instytucji wspierającej młodzież;

– osób pracujących z młodzieżą.

Wspiera:

– spotkania młodzieżowe;

– wolontariat europejski;

– umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą;

– daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki;

– ułatwia współpracę międzynarodową w celu wymiany doświadczeń, stosowanych rozwiązań, poznania nowych metod pracy, stworzenia programu czy narzędzia do pracy z młodzieżą.
Program szkolenia

 9.00 – 10.00                        Wprowadzenie do nowego programu Erasmus+

10.00 – 11.00                      Sektory w programie Erasmus+

11.00 – 12.30                      Przedstawienie sektora Młodzież

12.30 – 13.00                      Przerwa

13.00 – 13.30                      Rejestracja do systemu składania wniosków w Erasmus+

13.30 – 15.00                      Wniosek do programu Erasmus+ sektora Młodzież

Podziel się z innymi