Członkowie zarządu

W dniu 15.09.2021, na Walnym Gromadzeniu członków Stowarzyszenia ANAWOJ, został wybrany nowy zarząd:

Anna-Sophia Pappai  – prezes

Monika Olszewska – wiceprezes

Marek Sutryk – sekretarz

 

Skład zarządu w latach poprzednich:

Kadencja 2020-2021:

Anna-Sophia Pappai  – prezes

Monika Olszewska – wiceprezes

Iwona Kondraciuk – członek zarządu

 

Kadencja 2019-2020:

Anna-Sophia Pappai – prezes

Paulina Podolak – wiceprezes

Anna Rogalska – członek zarządu

 

Kadencja 2017-2019:

Anna-Sophia Pappai – prezes

Paulina Podolak – wiceprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

 

Kadencja 2012-2017:

Wojciech Pappai – prezes

Anna-Sophia Pappai – wiceprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

 

Kadencja 2007-2012:

Wojciech Pappai – prezes

Anna-Sophia Pappai – wiceprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

 

Kadencja 2004-2007:

Wojciech Pappai – prezes

Anna-Sophia Pappai – wiceprezes

Marcin Siekierko – członek zarządu

Marcin Lasota – członek zarządu

Dariusz Kużelewski – członek zarządu