O Nas

Początki Stowarzyszenia ANAWOJ to 2001r. Od biura informacji młodzieżowej w Białymstoku doszliśmy do idei stowarzyszenia, które dziś prowadzi stałe programy i realizuje wciąż nowe przedsięwzięcia.

Założyliśmy ANAWOJ, bo chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju naszego regionu i dać innym szansę, by wraz z nami wzięli udział w kreowaniu niecodziennej codzienności. Być aktywnym społecznie to wywierać wpływ nie tylko na własne życie, ale i życie sąsiadów, na to, jaka będzie nasza wspólna przyszłość.

ANAWOJ to ludzie, wspólna idea pracy z i dla młodzieży, projekty i działania, które realizujemy z Wami i dla Was. Poprzez uczestnictwo w tego typu działaniach przyczyniamy się do rozwoju naszej społeczności, a przez to także do rozwoju całej Europy i świata. Nasza praca to wyzwania, pasja i sposób na realizację naszych ideałów.

anawoj-logo-trzymaneANAWOJ opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i współpracowników. Nasze działania są dofinansowywane przez fundacje i organizacje polskie i międzynarodowe. Realizujemy wiele ciekawych projektów skierowanych do młodzieży, szkół i przedszkoli wiejskich.

Każdy znajdzie u nas niszę dla siebie. Celem głównym ANAWOJu jest WSPIERANIE MŁODZIEŻY wiejskiej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, o ograniczonych możliwościach rozwoju i kształcenia. Dążymy także do nawiązania trwałej, międzynarodowej wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy oraz do zbliżenia kulturowego między mniejszościami narodowymi w naszym kraju. Popularyzujemy turystykę i krajoznawstwo.

Podstawowymi obszarami działalności stowarzyszenia są:

 • Wolontariat Europejski
 • Międzynarodowe Wymiany Młodzieży
 • Workcampy
 • Ekologiczne półkolonie dla dzieci
 • Warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci
 • Warsztaty językowe
 • Wsparcie i doradztwo dla organizacji pozarządowych
 • Szkolenia
 • Zajęcia o edukacji globalnej dla uczniów i nauczycieli
 • Prowadzenie Młodzieżowego sejmiku woj. podlaskiego
 • Edukacja rozwojowa
 • Edukacja obywatelstwa
 • Edukacja międzykulturowości

… i wiele innych, ciekawych rzeczy!

ZOBACZ  NASZ STATUT