Nasze projekty

Edukacja Globalna

Start projektu w 2012 rok

Przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Edukację globalną postrzegamy jako integralną część...

Wolontariat Zagraniczny / Europejski Korpus Solidarności

Start projektu w 2002 roku

ANAWOJ jako organizacja wysyłająca dla polskich wolontariuszy ANAWOJ to organizacja o bardzo dużym, bo prawie dziesięcioletnim doświadczeniu w wysyłaniu wolontariuszy. Nasz pierwszy ochotnik wyjechał już w 2002 roku. Od tamtej pory udało nam się wysłać dziesiątki wolontariuszy do prawie każdego kraju Unii Europejskiej i...

Wymiany młodzieży

Start projektu w 2005 roku

Wymiany młodzieżowe dają możliwość przełamania uprzedzeń, nauki i pracy w grupie międzynarodowej, praktycznej nauki języka obcego, nawiązania nowych przyjaźni. Wspólnie z młodzieżą z Niemiec i Litwy sprzątaliśmy stary cmentarz żydowski w Michałowie; z Niemcami i Białorusinami badaliśmy wielokulturową przeszłość naszego regionu; z młodzieżą z...

Akcja BUMERANG

Start projektu w 2015 rok

Akcja społeczna młodzieży na terenie województwa podlaskiego. Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ zaprasza szkoły, samorządy uczniowskie, uczniów i osoby pracujące z młodzieżą do udziału w projekcie Akcja „BUMERANG”, współfinansowanym w ramach programu ERASMUS+ Początki idei: Pomysł narodził się w Norwegii w 1964 r. jako „Akcja...

Wspólna sprawa – wspólny głos

Realizacja 2015 -2016r.

Zakończyliśmy realizację projektu Podczas jego trwania odbyło się dużo spotkań i zawiązano wiele kontaktów. Łącznie uczestniczyło w nim 12 miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się: z krótkim podsumowaniem projektu: REZULTATY PROJEKTU wynikami BADANIA POTRZEB I OPINII dokumentacją fotograficzną wydarzeń: GALERIA albumy: “Seminarium Rad Młodzieżowych: 17-19 marca 2016” i...

Edukacja przyrodnicza

Start projektu w 2012 roku

Projekt “KRASNOLUDKI PRZYRODY” WARSZTATY Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ: „Krasnoludki przyrody” – czyli jak dzieci odkryją las dla siebie.         W roku 2012 realizowaliśmy projekt pod tytułem „Krasnoludki przyrody”.  Co sobotę zapraszaliśmy  dzieci z gminnego przedszkola z rodzicami na zajęcia do lasu. Założeniem projektu...

Półkolonie dla dzieci

Realizacja 2013 rok

PROJEKT „WAKACJE W LESIE” W okresie od 19.08 do 30.08.2013 organizowaliśmy wspólny z Gminnym Przedszkolem w Michałowie projekt „Wakacje w lesie”, w ramach którego zaprosiliśmy 28 dzieci z Gminy Michałowa w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku 6-8 lat na półkolonie do Sokolu. Organizowaliśmy...

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Kontakt i zapisy: Anna-Sophia Pappai, 510602826

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU 2-6 LAT Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ  Co oferujemy: proponujemy maluchom aktywne spędzanie czasu przy muzyce w atmosferze pełnej radości, śmiechu i pasji; prowadzimy zajęcia o charakterze twórczym, ekspresyjnym; przygotowujemy dzieci do bycia świadomymi odbiorcami muzyki; swobodne...

Zostań bohaterem społecznym

Realizacja 2013 rok

W okresie od maja 2013 do grudnia 2013 realizujemy projekt pt. „Zostań bohaterem społecznym”. Nasz projekt to cykl kilkudniowych warsztatów, który został stworzony dla osób chcących aktywnie działać w swoich miejscowościach, rozwijający kompetencje liderskie i organizacyjne. Chcemy w nim pokazać zależności funkcjonujące w społeczności i...

Punkt Informacji Młodzieżowej

To projekt z sukcesem realizowany we współpracy z młodzieżą z Michałowa. Stworzyliśmy go z myślą o młodzieży poszukującej pracy i możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, dokształcenia. Dostarczamy szczegółowych informacji o szkoleniach, warsztatach, praktykach, studiach, by pomóc w podjęciu decyzji. Zachęcamy młodzież z terenów wiejskich zagrożonych...

  • 1
  • 2