Wspólna sprawa – wspólny głos

drukuj

Zakończyliśmy realizację projektu

Podczas jego trwania odbyło się dużo spotkań i zawiązano wiele kontaktów.

Łącznie uczestniczyło w nim 12 miejscowości.

Zachęcamy do zapoznania się:

Zainteresowane tematem osoby zapraszamy do dołączania do grupy Podlaskie Młodzieżowe Rady na Facebook’u, która służy nam jako platforma komunikacji z osobami z różnych części województwa (zarówno z młodzieżą i opiekunami) – to możliwość konsultacji planowanych programów spotkań, zgłaszania potrzeb i zainteresowania rozwinięciem poszczególnych wątków tematycznych, pokazywania ciekawych działań młodzieży i rad z podlaskich miejscowości. Tu informujemy o kolejnych planowanych wydarzeniach i spotkaniach.

O projekcie, działaniach i efektach pojawiło się wiele artykułów i wzmianek na stronach lokalnych samorządów, prasy, telewizji i na portalach internetowych, co pozwoliło poznać inicjatywę całym społecznościom:

 


Celem projektu jest wsparcie młodzieży i samorządów we wzajemnych kontaktach i współpracy poprzez promocję i rozwój Rad Młodzieżowych.

Projekt składa się z następujących części:

Wrzesień i październik 2015: Badanie w 6 gminach z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w samorządzie i z młodzieżą dotyczące wzajemnych oczekiwań i możliwość współpracy w ramach Rady Młodzieżowej

Listopad 2015: Spotkanie przedstawicieli młodzieży z 6-ciu gmin w Białymstoku, jego celem będzie przygotowanie młodzieży do efektywnej współpracy z samorządem w ramach Rady Młodzieżowej

Grudzień 2015 – marzec 2016: Warsztaty z młodzieżą i spotkania w samorządach przygotowujące to tworzenia rad. Współpraca z samorządami i młodzieżą nad statutami i powoływaniem Rad Młodzieżowych

Marzec 2016: Pierwsze spotkanie Rad Młodzieżowych.

Czerwiec 2016: Spotkanie Młodzieży i przedstawicieli samorządów w Białymstoku, podsumowujące dotychczasową pracę rad. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami 6 gmin oraz planowanie dalszych działań rad już po zakończeniu projektu.

Szczegółowa informacja dla szkół

Zapoznaj się z aktualnościami z prowadzonego projektu

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

EU_flagErasmusvect_POS