Nasi wolontariusze

Obecni wolontariusze na Podlasiu:

  • w Białymstoku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym:

https://www.facebook.com/Europejski-Korpus-Solidarno%C5%9Bci-w-SOSW-235519603451690

  • w Białymstoku w Zespole Szkół nr 16:

https://www.facebook.com/zsnr16

  • w Białymstoku w Szkole Podstawowej nr 17:

https://www.facebook.com/groups/1024981061282801/

  • w Gródku w Szkole Podstawowej:
  • w Gródku w Gminnym Centrum Kultury:

https://www.facebook.com/wolontariusze.grodku

  • w Michałowie w ANAWOJ:
    • Fidan (Azerbejdżan)
    • Helena (Hiszpania)

https://www.facebook.com/Wolontariusze-w-Micha%C5%82owie-1716674218389444

 

Nasi wolontariusze obecnie za granicą: