Szkolenia i seminaria

szkolenie_1Organizujemy i prowadzimy seminaria i szkolenia w zakresie edukacji poza-formalnej i nieformalnej dla wszystkich zainteresowanych i chętnych.

 Są to szkolenia dla młodzieży i młodych aktywistów, dla uczniów i studentów, dla dorosłych, nauczycieli oraz  przedstawicieli innych organizacji i instytucji, dla wolontariuszy lokalnych i zagranicznych oraz dla ich mentorów.

Zakres tematyczny naszych szkoleń to przede wszystkim:

– Zarządzanie projektem i finansami

– Program „Młodzież w działaniu”

– „Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży”

– Praca w grupie i liderowanie grup

– Historia i kultura naszego regionu