Galeria

II Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego odbył się w dniach 24 – 26 listopada 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Uczestniczyli w nim młodzieżowi radni z 10 rad miast i gmin z województwa wraz z opiekunamireprezentanci Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele innych rad z kraju, aktywnych organizacji pozarządowych i instytucji.

Celem kongresu jest spotkanie się przedstawicieli Rad Młodzieżowych, wymiana doświadczeń i podjęcie dyskusji na interesujące ich tematy związane z funkcją, którą pełnią. 

Więcej informacji o II Kongresie.

W dniach 12 - 14 maja 2017 odbyło się seminarium "Solidarność społeczna młodzieży w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży". Po powitaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku udaliśmy się do ośrodka położonego w Waliłach. To tu poznawaliśmy się, wymienialiśmy doświadczeniami i tworzyliśmy plany na przyszłość. W seminarium udział wzięli przedstawiciele siedmiu młodzieżowych rad z województwa podlaskiego, aktywna w swoich środowiskach młodzież oraz opiekunowie. Odwiedzili nas eksperci i goście - decydenci i reprezentanci prężnie działających lokalnych organizacji.

Więcej informacji o wydarzeniu w naszych AKTUALNOŚCIACH.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

Wydarzenie odbyło się w dniach 22- 23 października 2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z różnych podlaskich miejscowości i gmin oraz zaproszeni goście.

To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie podlaskim!

Celem kongresu było spotkanie się przedstawicieli Rad Młodzieżowych, wymiana doświadczeń i podjęcie dyskusji na interesujące ich tematy związane z funkcją, którą pełnią.

Więcej o Kongresie

27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja "Jak zmienić świat? O aktywności młodzieży i Akcji BUMERANG" - uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych środowisk: szkolnych, samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu.

W dniach 25-26 czerwca spotkaliśmy się w ramach projektu "Wspólna sprawa - wspólny głos" w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku z przedstawicielami młodzieży, opiekunami rad młodzieżowych, radnymi z różnych podlaskich miejscowości: Grajewa, Siemiatycz, Sokółki, Dziadkowic, Perlejewa, Michałowa, Suwałk, Gródka i Dąbrowy Białostockiej. Korzystaliśmy z doświadczenia gości z Olsztynka. Poznawaliśmy się i sprawdzaliśmy możliwości przyszłej współpracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

Więcej informacji o tym spotkaniu

W trakcie trwania projektu "Wspólna sprawa - wspólny głos" odbyło się wiele spotkań roboczych w terenie, a przede wszystkim 6 seminariów lokalnych. Była to możliwość poznania się i rozmowy młodzieży z decydentami oraz wypracowania wspólnych obszarów współpracy, a także wyjaśnienia wątpliwości. Poniżej prezentujemy zdjęcia z niektórych spotkań:

W dniach 17 - 19 marca odbyło się seminarium w ramach projektu "Wspólna sprawa - wspólny głos", w którym udział wzięli przedstawiciele młodzieży i opiekunowie z siedmiu podlaskich miejscowości.
Dziękujemy za udział i inspiracje naszym gościom z Młodzieżowej Rady Miejskiej z Olsztynka!
Podczas spotkania zastanawialiśmy się nad rolą młodzieżowych rad, analizowaliśmy trudne sytuacje podczas rozmów, debat i podejmowania decyzji. Zajęcia wspierała symulacyjna gra SmileUrbo, podczas której uczestnicy wcielili się w role radnych małej górskiej wioski borykającej się z wieloma problemami.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "ERASMUS+"

Dziękujemy za spotkanie! 🙂

Więcej informacji o tym spotkaniu