Aktualności

Podsumowanie seminarium “Solidarność społeczna młodzieży w ramach ETM”

drukuj
Zakończyliśmy 3-dniowe seminarium w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Wzięło w nim udział 30 przedstawicieli z siedmiu młodzieżowych rad z województwa podlaskiego i aktywna w swoich środowiskach młodzież oraz opiekunowie, zaproszeni goście i eksperci – decydenci i reprezentanci prężnie działających lokalnych organizacji.

W spotkaniu udział wzięli młodzieżowi radni z Łomży, Suwałk, Grajewa, Siemiatycz, Michałowa, Dziadkowic i Dąbrowy Białostockiej. Po oficjalnym rozpoczęciu i powitaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, gdzie przypomnieliśmy sobie krótką historię pracy stowarzyszenia z radami młodzieżowymi, udaliśmy się do ośrodka w Waliłach, gdzie spędziliśmy kolejne dwa dni. Wieczorami bawiliśmy się w różnego typu gry integracyjne, w ciągu dnia – wymienialiśmy się wiedzą i pracowaliśmy nad przyszłością.

W sobotę odwiedzili nas zaproszeni goście i eksperci – decydenci i reprezentanci prężnie działających lokalnych organizacji, jak przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Michałowie, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro”, Grupy Samopomocowej AA, Stowarzyszenia “Aktywny Senior” z Gródka oraz redaktor naczelna “Wiadomości Gródeckich”. Goście opowiadali o swojej pracy, sukcesach i trudnościach, a młodzież starała się poznać jak najwięcej szczegółów, aby w przyszłości włączyć różne grupy społeczne w swoje działania. Rozmawialiśmy o naszych możliwościach i wspólnych akcjach. Doskonaliliśmy umiejętności komunikacji i dyskusji.

Podjęliśmy temat funkcjonowania rad młodzieżowych, kontaktów z władzami, angażowania członków grup, dostępnych źródeł młodzieżowej informacji, w tym przede wszystkim mówiliśmy o możliwościach jakie daje sieć Eurodesk Polska, a także o wsparciu młodzieży przez UE poprzez program Erasmus+.

Wszystkim młodym uczestnikom, opiekunom i gościom dziękujemy za udział w spotkaniu, a naszym wolontariuszkom europejskim – Marii i Cristinie za ciekawe zabawy integracyjne 🙂

 

Więcej zdjęć z wydarzenia znajduje się w naszej GALERII, a poniżej krótki materiał filmowy:

Na zakończenie spotkania zaprosiliśmy uczestników do ewaluacji w różnej formie – ćwiczenia w określaniu na skali różnych kwestii technicznych i merytorycznych, które uczestnicy sami proponowali (znalazły się tu dobrze ocenione: poruszenie tematu statutu i jego adekwatności i możliwości wprowadzania zmian, gier i zabaw wieczornych, metody active learning podczas rozwiązywania problemów z jakimi borykają się rady, wyżywienia, atmosfery itd.). Poprosiliśmy również każdego uczestnika o wyrażenie indywidualnej refleksji na forum grupy. Wykorzystaliśmy również ankietę w formie biletu ewaluacyjnego. Wyniki tej ostatniej prezentują się następująco: poprzez nią wypowiedziało się 28 osób, spośród których 54% (15 osób) stanowiły uczestniczki, a 46% (13) uczestnicy – było to seminarium zrównoważone pod względem płci. Najwięcej osób uczy się w liceum ogólnokształcącym (w tym dwóch tegorocznych maturzystów): 57% (16), dalej w gimnazjum 32% (9) i technikum 7% (2).

Ogólne zadowolenie z seminarium okazało się bardzo wysokie – nie było głosów negatywnych, przeważają zdecydowanie pozytywne: 68% (19), zadowolony/a 29% (8), ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 4% (czyli w tym przypadku 1 osoba). Dziękujemy za taką ocenę! Bardzo motywuje nas to do dalszych działań 🙂

Co do programu i najważniejszej części seminarium – spotkania z gośćmi: dla 93% (26) uczestników było ono inspirujące, dla 4% (1) nie, trudno powiedzieć 4% (1).

Co do przyszłości – prawie wszyscy, bo aż 96% (27) chcieliby jeszcze uczestniczyć w podobnym wydarzeniu, 1 osoba (4%) nie jest tego pewna. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby móc spotkać się ponownie 🙂

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

..

..

..

..

.

.

.

http://erasmusplus.org.pl/etm/

Podziel się z innymi