Aktualności

polski

W dniach 12-14 listopada w Augustowie odbył się „warsztat krytycznego spojrzenia” z projektu pn. „Wybierać świadomie” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczyła w nim młodzież z podlaskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Michałowa, Gródka, Suwałk, Dąbrowy Białostockiej, Zambrowa, Sokółki, Augustowa, Białegostoku. Przez 3 dni spotkania poznawaliśmy zagadnienia z zakresu edukacji globalnej, przyglądaliśmy się bliższemu i dalszemu otoczeniu i zastanawialiśmy się nad panującymi w świecie relacjami, a także zachodzącymi współcześnie procesami. Rozmawialiśmy o stereotypach w postrzeganiu rzeczywistości, innych ludzi i krajów, o przekazach medialnych i sami przygotowywaliśmy się do tworzenia odpowiednich komunikatów, również przestrzegając zasad Kodeksu ws. obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa, aby jak najstaranniej i rzetelnie przekazywać wiadomości, szczególnie w tym temacie. Uczyliśmy się jak odpowiednio przygotować się do publicznej prezentacji informacji. Rozmawialiśmy o możliwościach przyszłej współpracy i wzajemnego wsparcia. W wolnym czasie integrowaliśmy się przy zabawie i grach.

Wszystko po to, aby wnioski z tego, co dzieje się wokół nas wyciągać rozważnie. Uczestnicy spotkania chętnie deklarują udział w różnego typu działaniach na rzecz swoich społeczności, również w naszym projekcie Akcja BUMERANG, wzorowanym na saksońskiej akcji “genialsozial”, która dofinansowuje projekty globalne.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

A tu link do galeri zdjęć: https://goo.gl/photos/eiUmakH9VnvdJToL6

UWAGA – RUSZYMY Z NOWYMI WARSZTATAMI DO SZKÓŁ

polskiW październiku rozpoczęliśmy realizację serii spotkań z młodzieżą w ramach projektu “Wybierać świadomie” – mają one zachęcić do przyjrzenia się otaczającej rzeczywistości, określenia potrzeb własnych i środowiska i pozwolić na wyciągnięcie wniosków. Uczniowie chętnie deklarują udział w działaniach na rzecz społeczności poprzez swoją pracę i pomoc innym, podobnie jak ich rówieśnicy z Saksonii organizujący akcję “genialsozial”, która dofinansowuje projekty globalne. Spotkania mają przygotować ich do świadomego spojrzenia na świat i krytycznego wyboru działań, w przyszłości o szerszym zasięgu i z zakresu pomocy rozwojowej. Gościliśmy już m.in. w Suwałkach.

Link do galerii zdjęć – Spotkania z młodzieżą – w Suwałkach, Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Sokółce, Michałowie, Gródku i w Białymstoku: https://goo.gl/photos/iRasToMA7wAPGEFB6

Przygotowujemy się do listopadowego 3-dniowego spotkania poświęconego krytycznemu spojrzeniu na procesy globalne.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskiProjekt “Wybierać świadomie” zakłada wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Naszym celem jest podniesienie w niej umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Osiągając ten cel, ułatwimy młodzieży nie tylko sprawne poruszanie się w tematach edukacji globalnej, ale również wesprzemy ją w działaniach, które zaczyna realizować od tego roku (przeniesienie pomysłu z Saksonii, gdzie młodzież pozostawia swój wkład w projekty rozwojowe). Jednym z działań jest wybór konkretnego projektu wspieranego i promowanego przez młodzież. Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji niniejszego projektu będą kluczowe dla sprawnej pracy młodzieży w chwili decyzji. Zakładamy spotkania z młodzieżą w ich miejscowościach i dyskusje na istotne dla nich tematy związane z edukacją globalną, promocję wśród nich TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ, warsztaty krytycznego spojrzenia oraz rozbudzenie zainteresowania tematem i wsparciem młodzieży.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

      

Zakończyło się dwudniowe Podlaskie Forum Młodzieżowe na rzecz Edukacji Globalnej, w którym udział wzięli przedstawiciele młodzieży z 8 szkół z podlaskich miejscowości. To finał projektu “Kręcimy się razem” – Młodzież z Podlasia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Pierwszego dnia w Michałowie uczestnicy prezentowali swoje akcje lokalne, które przeprowadzali w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej i rozmawiali o możliwościach uczynienia zajęć szkolnych bardziej praktycznymi poprzez wprowadzenie zagadnień Edukacji Globalnej. Zastanawiali się też nad własną aktywnością pozaszkolną.

Drugiego dnia spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wzięli udział w symulacji prac Sejmiku Województwa i przedyskutowali swoje pomysły na angażowanie na rzecz problemów i wyzwań rozwojowych na świecie.

  • 1
  • 2