Projekty zakończone

Edukacja Globalna

Start projektu w 2012 rok

Przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Edukację globalną postrzegamy jako integralną część...

Półkolonie dla dzieci

Realizacja 2013 rok

PROJEKT „WAKACJE W LESIE” W okresie od 19.08 do 30.08.2013 organizowaliśmy wspólny z Gminnym Przedszkolem w Michałowie projekt „Wakacje w lesie”, w ramach którego zaprosiliśmy 28 dzieci z Gminy Michałowa w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku 6-8 lat na półkolonie do Sokolu. Organizowaliśmy...

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Kontakt i zapisy: Anna-Sophia Pappai, 510602826

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU 2-6 LAT Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ  Co oferujemy: proponujemy maluchom aktywne spędzanie czasu przy muzyce w atmosferze pełnej radości, śmiechu i pasji; prowadzimy zajęcia o charakterze twórczym, ekspresyjnym; przygotowujemy dzieci do bycia świadomymi odbiorcami muzyki; swobodne...

Zostań bohaterem społecznym

Realizacja 2013 rok

W okresie od maja 2013 do grudnia 2013 realizujemy projekt pt. „Zostań bohaterem społecznym”. Nasz projekt to cykl kilkudniowych warsztatów, który został stworzony dla osób chcących aktywnie działać w swoich miejscowościach, rozwijający kompetencje liderskie i organizacyjne. Chcemy w nim pokazać zależności funkcjonujące w społeczności i...

Punkt Informacji Młodzieżowej

To projekt z sukcesem realizowany we współpracy z młodzieżą z Michałowa. Stworzyliśmy go z myślą o młodzieży poszukującej pracy i możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, dokształcenia. Dostarczamy szczegółowych informacji o szkoleniach, warsztatach, praktykach, studiach, by pomóc w podjęciu decyzji. Zachęcamy młodzież z terenów wiejskich zagrożonych...

  • 1
  • 2