Edukacja Globalna

drukuj

Przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

Edukację globalną postrzegamy jako integralną część edukacji obywatelskiej, która ma na celu rozwój aktywnych i świadomych uczestników życia społecznego.

Tematyka edukacji globalnej zawiera w sobie elementy edukacji: na rzecz pokoju, międzykulturowej, ekonomicznej, społecznej, geografii, historii, praw człowieka, na rzecz zrównoważonego rozwoju.. i wielu innych.

grafykaeg

Edukacja globalna daje nam możliwość uświadomienia istnienia zjawisk i współzależności, jak np. wzajemne powiązania i przenikanie systemów: społecznych, kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, politycznych i technologicznych.

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa

Kodeks ten zawiera uczciwe zasady przekazywania informacji wizualnych i tekstowych na temat krajów Globalnego Południa w taki sposób, aby nie naruszać godności i nie nadużywać wizerunku pokazywanych osób. (pobierz kodeks w formacie pdf TUTAJ)

Więcej informacji na temat kodeksu znadziesz tu:

http://www.igo.org.pl/kodeks/

Przewodnik dot. akcji lokalnej w ramach TEG w twojej miejscowości pobierz TUTAJ

 

—————- GALERIA ——————–

26.-27.11.2012: Zdjęcia Podlaskiego Forum Młodzieżowego za rzecz Edukacji Globalnej oraz szkolenie dla nauczycieli z Edukacji Globalnej (zobacz tu…)

26.09.2012: Zdjęcia z pierwszego warsztatu dla uczniów w Brańsku – Zespół szkół im. Armii Krajowej (zobacz tu …)

27.09.2012: Zdjęcia z warsztatu w Raczkach – Gimnazjum w Raczkach (zobacz tu …)

08.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie(zobacz tu …)

10.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży (zobacz tu …)

15.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Gminnym Gimnazjum w Siemiatyczach (zobacz tu…)

16.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie(zobacz tu…)

18.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim (zobacz tu…)

24.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku (zobacz tu…)

26.10.2012: Zdjęcia z Warsztatu w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Zambrowie (zobacz tu…)

29.10.2012: Zdjęcia z warsztatu w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce (zobacz tu …)