Edukacja Globalna

Start projektu w 2012 rok

Przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Edukację globalną postrzegamy jako integralną część...

Wolontariat Zagraniczny / Europejski Korpus Solidarności

Start projektu w 2002 roku

ANAWOJ jako organizacja wysyłająca dla polskich wolontariuszy ANAWOJ to organizacja o bardzo dużym, bo prawie dziesięcioletnim doświadczeniu w wysyłaniu wolontariuszy. Nasz pierwszy ochotnik wyjechał już w 2002 roku. Od tamtej pory udało nam się wysłać dziesiątki wolontariuszy do prawie każdego kraju Unii Europejskiej i...

Wymiany młodzieży

Start projektu w 2005 roku

Wymiany młodzieżowe dają możliwość przełamania uprzedzeń, nauki i pracy w grupie międzynarodowej, praktycznej nauki języka obcego, nawiązania nowych przyjaźni. Wspólnie z młodzieżą z Niemiec i Litwy sprzątaliśmy stary cmentarz żydowski w Michałowie; z Niemcami i Białorusinami badaliśmy wielokulturową przeszłość naszego regionu; z młodzieżą z...

Akcja BUMERANG

Start projektu w 2015 rok

Akcja społeczna młodzieży na terenie województwa podlaskiego. Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ zaprasza szkoły, samorządy uczniowskie, uczniów i osoby pracujące z młodzieżą do udziału w projekcie Akcja „BUMERANG”, współfinansowanym w ramach programu ERASMUS+ Początki idei: Pomysł narodził się w Norwegii w 1964 r. jako „Akcja...

Wspólna sprawa – wspólny głos

Realizacja 2015 -2016r.

Zakończyliśmy realizację projektu Podczas jego trwania odbyło się dużo spotkań i zawiązano wiele kontaktów. Łącznie uczestniczyło w nim 12 miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się: z krótkim podsumowaniem projektu: REZULTATY PROJEKTU wynikami BADANIA POTRZEB I OPINII dokumentacją fotograficzną wydarzeń: GALERIA albumy: “Seminarium Rad Młodzieżowych: 17-19 marca 2016” i...